Tilrettelegging for
ulike funksjonsnivå/
Sprell Levende livsmestring

Vi ønsker at alle barn skal ha lik mulighet til deltakelse

Som leder i Søndagsskolen Norge er du med på noe stort og viktig! Du er med på å gi barn et glimt av Jesus, og formidle bibelens historier for dem. 

Søndagsskolen Norge ønsker at søndagsskoler og barnegrupper skal være et sted hvor alle barn skal få mulighet til å uttrykke seg og finne styrke for troen, uansett funksjonsevne. Alle skal få oppleve likeverdig deltakelse på egne premisser, og kjenne seg inkludert.

Vi ønsker å hjelpe deg som leder til å kunne møte alle barn på best mulig måte. Gjennom prosjektet ”Sprell Levende for alle funksjonsnivå” har vi utarbeidet veiledninger som skal gjøre det enklere å legge til rette for barn med særlige utfordringer. 

Det er ulike måter å dele inn funksjonsnedsettelser. Vi ønsker ikke å ta utgangspunkt i diagnoser, men i barnets vansker. Fokuset vårt er å gi lederne gode redskaper ut fra hva barnet strever med og trenger. 

Som Sprell Levende-abonnent har du tilgang til flere gode ressurser i Sprell Levende på nett. Velg Tilrettelegging for alle funksjonsnivå i menyen.

På siden  himlabra.no  ligger det også gratis ressursdokumenter til bruk for alle: Norsk med tegnstøtte og Inkludering og tilrettelegging.

Husk at det vi gjør av tilrettelegging med utgangspunkt i ett barn med en funksjonsnedsettelse, som regel er veldig positivt for alle barn. Det handler ofte om forutsigbarhet og tydelighet. Det er egentlig ikke så veldig spesielt. Det kan like godt, og aller helst, være det normale. 

Sprell Levende livsmestring

er en egen ressurs som er ment å være til støtte for barn med særlige utfordringer. Sprell Levende livsmestring passer for søndagsskoler og andre barnegrupper, familiesamlinger, barnehage, skole og trosopplæring. Opplegget består av ti temabaserte samlinger, hvor bibelfortellingene brukes som veivisere i sosiale ferdigheter og livsmestring. Disse ressursene kan kjøpes uavhengig av om du er Sprell Levende-abonnent eller ikke. Du finner det på  himlabra.no !

Dette er Sprell Levende livsmestring: 

  • et sosial ferdighets-program for alle som ønsker å ha fokus på sosiale ferdigheter og livsmestring
  • Bibelen brukes som veileder, for hvert tema lærer vi et bibelvers og får bli med inn i en bibelfortelling
  • Jesus er vårt beste forbilde i sosial kompetanse, vi får oppleve og undre oss over hvordan bibelfortellingene har betydning for oss i livene våre
  • Etter hver samling får familien et oppdrag knyttet til dagens tema 
  • Vi avslutter samlingen med å velsigne hverandre med gode ord, og med Guds velsignelse

"Jeg har brukt Sprell Levende Livsmestring som en del av undervisningen i livsmestring og sosial kompetanse på skolen. Det å bruke bibelfortellinger inn i denne delen av undervisningen, har vært veldig inspirerende. Det var også flott å ha et ferdig opplegg. Det var lett å bruke, samtidig som jeg var trygg på at det lå en solid pedagogisk forankring i bunn". En lærer 

"Søndagsskolen Norge har utviklet verktøyet Sprell Levende Livsmestring basert på forskning, kunnskap og kjærlighet. Jeg ble begeistret for innholdet og anbefaler det!" En søndagsskoleleder