Nabolags-
søndagsskole

Vil du åpne hjemmet ditt for barna i nabolaget, eller for klassevennene til barna dine? Ønsker du å legge til rette for enkle samlinger i hverdagen, der barna kan få med seg bibelfortellinger og verdier for livet? Start en nabolagssøndagsskole!