Teologisk og pedagogisk grunnlag

Basis for Søndagsskolen Norges arbeid er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. På denne basisen har vi utarbeidet et barneteologisk og pedagogisk grunnlag som former vårt arbeid og våre programressurser. 

Dette grunnlaget er uttrykt gjennom søndagsskolens tre veivisere og søndagsskolens fem fingerregler om barn og tro. Les mer om disse på bloggen Gudsbarnet (klikk på lenkene under). De fem fingerreglene og veiviserne kan også leses samlet i pdf-dokumentene.

Søndagsskolens tre veivisere er:

Søndagsskolen Norges veivisere_pdf
Veiviserne i kortversjon_pdf

Søndagsskolens fem fingerregler om barn og tro er:

Søndagsskolens fem fingerregler om barn og tro_pdf