Tips ved oppstart

Hva gjør du for å informere menigheten og nærmiljøet om oppstart av en ny barnegruppe? Hvordan får du med deg flere voksne som ledere? Og hvordan inviterer du inn barna? Her er noen ideer, bruk fantasien for å finne andre måter å nå ut. Finn ut hva som fungerer best i din sammenheng, det kan variere fra sted til sted. Vær frimodig - på vegne av barna!

Du er alltid velkommen til å kontakte  søndagsskolekonsulenten  i ditt område hvis du trenger hjelp og støtte til å starte opp.

  • Snakk med trosopplærer eller andre som driver arbeid med barn i din menighet, om hvordan en ny gruppe kan passe inn med tilbud som allerede finnes
  • Kontakt andre som driver barnegrupper i nærheten og lær av deres erfaringer
  • Sett en notis i lokalavis og menighetsblad, heng opp plakater eller del ut løpesedler i nærmiljøet og spør om noen vil være med og starte søndagsskole 
  • Det samme kan du gjøre for å invitere barna til å delta
  • Bruk kunngjøringene under gudstjenesten til å informere og invitere
  • Spør om å få legge ut informasjon på menighetens nettsider eller Facebook-side
  • Spør folk du kjenner i nærområdet, og som du tror kan være aktuelle. En direkte forespørsel er ofte det som fungerer best :)
  • E-post og sms kan også brukes til folk du kjenner, for rekruttering av både ledere og barn 
  • Start i det små! Hvert enkelt barn som kommer er verdifullt, og har du først startet kan flere komme til etter hvert
  • Det kan være godt å knytte til seg noen forbedere 

Hvordan får vi barna til å komme? Her er noen forslag og ideer:

 

Lykke til!