Barna trenger deg
– bli leder av en barnegruppe!

Har du tenkt over hvor mye verdifullt du kan ha å bidra med som søndagsskoleleder? Og reflekterer du over hvorfor vi fortsatt trenger søndagsskoler og barnegrupper? Her gir vi deg noen stikkord!

Gjennom søndagsskolen gir vi barna mulighet til å

  • bli kjent med Jesus og med bibelfortellingene
  • utvikle sitt eget trosuttrykk og møte trygge trosforbilder i de voksne
  • se at de er elsket av Gud for den de er, ikke for det de gjør
  • lære å be og få innsikt i bønnens kraft
  • bli en del av et trosfellesskap som kan bære dem videre i livet
  • bedre forstå den kulturen og det samfunnet de er en del av

Og har du tenkt på hva du kan få selv, ved å være leder i en søndagsskole/barnegruppe? Det er en allsidig, lærerik og engasjerende oppgave, hvor du har anledning til å bruke flere sider av deg selv. En mangeårig søndagsskoleleder sier det slik: 

Jeg tenker noen ganger at dette nesten har gitt meg mer enn det jeg har gitt barna. Jeg blir løftet i møtet med dem!

Oppgaven som søndagsskoleleder gir deg

  • anledning til å gå enda dypere inn i egen tro, gjennom forberedelser og gjennomføring av samlingene
  • en unik mulighet til å lære av barna og deres undrende tilnærming til troen
  • en inngang til å bli enda bedre kjent med menighetsfellesskapet ditt
  • en viktig rolle som menighetsbygger, ved å gi barna den gode tilhørigheten og tilknytningen de trenger for å bli værende
 

Bli kjent med hvordan vi i Søndagsskolen Norge kan hjelpe deg: