Politiattest

Politiattest i Søndagsskolen Norge
Vi ønsker at barn og foreldre skal kjenne seg trygge på søndagsskolen og alle våre frivillige må derfor levere politiattest. 

Hvem skal fremvise attest?
Alle frivillige medarbeidere over 15 år som deltar på leir, eller utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest. Det innhentes normalt ikke politiattester fra foreldre og andre medhjelpere som kun har administrative oppgaver uten kontakt med barna.

Selv om man har fremvist politiattest i andre sammenhenger, må man innhente egen attest til Søndagsskolen Norge. En attest utstedt til bruk i en annen sammenheng kan imidlertid godtas dersom den er under ett år gammel.

Hvordan søke om politiattest
Se veiledning her

Hvordan fremvise attest?
Hovedleder fremviser attest til Søndagsskolen Norge. Det enkleste er å søke og levere attesten digitalt. Politiattesten kan også fremvises til  lokal søndagsskolekonsulent , eller sendes per post.

Medledere fremviser politiattesten til sin hovedleder, som registrerer den i medlemssystemet via MinSide . Politiattesten leveres deretter tilbake til medlederen.

Mangel eller merknad på politiattest
Dersom politiattesten har merknad skal hovedleder melde fra til ledelsen i Søndagsskolen Norge. 
En frivillig medarbeider som ikke fremviser politiattest kan ikke lenger være i en tillitsposisjon hvor vedkommende har kontakt med mindreårige. 

Spørsmål om politiattest? Kontakt søndagsskolekonsulenten eller hovedkontoret