Årsrapport og medlemsregistrering

Medlemskontingent og registrering av medlemmer
Medlemskontingent i Søndagsskolen Norge er frivillig, men for at gruppen skal motta grunnstøtte må man ha en kontingent på minimum 50 kroner i året. Grunnstøtten er på ca 200 kr per betalende medlem (varierer litt fra år til år) i tillegg til 1000 kr til gruppen.

Innmelding og betaling av kontingent
Fra 1.1.2022 er det foresatte selv som registrerer sine barn som medlemmer. Fra denne datoen har vi også sentral innkreving av medlemskontingent. Det innebærer at kontingenten betales ved innmelding. Les mer om ny ordning her. 
Skjema for registrering av nye medlemmer og innbetaling av medlemskontingent

Årsrapport
Fristen for levering av årsrapport for 2022: 15. februar 2023. Årsrapporten leveres via MinSide i medlemssystemet. 

For å søke om prosjektstøtte til pedagogisk undervisningsmateriell, klikk på fanen "Søknader og rapporter" i MinSide. Her må du også rapportere om dere har brukt opp Frifondmidlene dere fikk tildelt i fjor. 

Hvorfor levere årsrapport?

  • Da du meldte deg inn i Søndagsskolen Norge samtykket du i å levere årsrapport for din gruppe
  • Alle registrerte barn regnes som medlemmer, men det er antall betalende barn som gir grunnlag for offentlig støtte!
  • Ingen betalende barn? Lever likevel årsrapport slik at du får mulighet til å søke om støtte til pedagogisk undervisningsmateriell 
  • Alle barn og ledere må være registrert med fullt navn, adresse og fødselsår 
  • Alle barn og ledere under 26 år som har betalt medlemspenger må være registrert med dette
  • Dato for valg av styre/styreperiode*

*Spørsmål og svar til siste punkt:

- Må vi føre opp dato for valg av styre?
Fordelingsutvalget stiller krav til demokratisk oppbygning for at organisasjoner skal kunne motta statlig støtte. Alle grupper skal derfor ha et eget styre valgt av og blant medlemmene. 

- Hvem har stemmerett ved valg av styre?
Alle medlemmer fra og med fylte 15 år skal ha lik møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant. 

- Kun tre av medlemmene våre har stemmerett, må vi fylle inn valg av styre da?
Ja, alle grupper må fylle inn valg av styre samt styreperiode. 

Opptak av webinar om innlevering av årsrapport