Tekster

Her finner du tekster som kan brukes i menighetsbladet eller i andre sammenhenger. Suppler gjerne med informasjon om tilbud for barna i deres menighet! Bilder vedlagt tekstene kan også brukes fritt.

Leserinnlegg:

Andre tekster: