Flere måter å støtte søndagsskolen på

______________________________________________________________

  • Bankkonto for gaver og kirkeoffer: 8220.02.81701
  • Vipps: 11166 (Søndagsskolen Norge)

______________________________________________________________

Du kan få skattefradrag for gaver til Søndagsskolen Norge, dersom vi har registrert ditt navn og fødselsnummer (11 siffer). Kontakt oss om du er usikker på om du er registrert.
For 2022 er alle gaver mellom kr 500 - 25 000 fradragsberettiget.  Les mer

Det er ingen bindingstid for giveravtaler. Kontakt oss dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk.

Kontakt: Telefon 22 08 71 00 eller e-post  giver@sondagsskolen.no