Søndagsskolebloggen Gudsbarnet

Gudsbarnet  er Søndagsskolen Norges blogg om barn og tro.

Vi ønsker å inspirere foreldre, barneledere og ansatte i menighetene til å se barna og ta barnas gudsrelasjon på alvor.

I bloggen finner du innlegg om temaer som trosutvikling, barns åndelighet og samspillet mellom barn og voksne i trosopplæringen.