Landsstyret

Landsstyret i Søndagsskolen Norge 2023 - 2026

Bak fra ve: Kim Ørjan L. Unsgaard, Ingrid Berntsen, Ingrid Holtet, Anne Gerd Jorde, Noralv Holm. 
Foran fra ve: Irene Gundersen, Sunniva Bergo Arvik, Rode Hegstad, Unny Nome Sivertsen, Berit Bakke, Siri Lindtveit. 
Ikke på bildet: Ragnvald Børve Ask, Jacob Fredrik Østhassel, Omar Aardal, Nora Gjedrem, Guro Thoresen og Ragnhild Knotten.

Landsstyret 2023-2026:
Rode Margrete Hegstad (styreleder)
Siri Bloch Lindtveit
Berit Bakke
Ragnvald Børve Ask
Jacob Fredrik Østhassel
Kim Ørjan Unsgård
Unny Nome Sivertsen
Omar Aardal
Sunniva Bergo Aarvik (ungdomsrepresentant)
Irene Gundersen (ansattrepresentant)

Vararepresentanter:
Noralv Holm
Ingrid Berntsen
Nora Gjedrem
Anne Gerd Jorde
Ingrid Holtet (vara ungdomsrepresentant)
Guro Thoresen (vara ansattrepresentant)
Ragnhild Ljøkjel Knotten (vara ansattrepresentant)

Fra administrasjonen:
Gøran Byberg, generalsekretær
Maria Juntilla Sammut, ass. generalsekretær
Inga-Marie Mynors, økonomisjef

________

Landsstyret 2020-2022:

Unny Nome Sivertsen
Sigbjørn Gilje Eikrem
Marit Sævik Leinebø
John Sigurd Skjold
Siri Bloch Lindtveit (styreleder)
Ann Kristin Tosterud Eriksen (ansattrepresentant)
Berit Bakke
Monica Gislefoss
Gunnar Innerdal
Marie Synnøve Skagemo (ungdomsrepresentant)

Varamedlemmer:

1. vara: Kjersti Rognlie Olsen-Noble
2. vara: Øystein Samnøen
3. vara: Lars Bjarte Myren
4. vara: Solgunn Jensen
Vara ungdomsrepresentant: Sunniva Bergo Aarvik
1. vara ansattrepresentant: Guro Thoresen
2. vara ansattrepresentant: Ragnhild Ljøkjel Knotten