Historie

Benevnelsen «søndagsskole» ble antakelig først brukt av Robert Raikes i England i 1780, men tilsvarende skoler fantes langt tidligere. En kan si at søndagsskolen har hatt to hovedformer, ofte som i England i en blanding:

  • En skole på søndag fordi barna ikke hadde fri til å komme andre dager.
  • En opplæring i kristendom med vekt på det åndelige liv som i lutherske kirker ofte er blitt en slags barnegudstjeneste. Varianter av disse finner vi helt tilbake til 1400-tallet. 

Søndagsskolen i Amerika og Tyskland var også i starten en skole for fattige barn på søndager drevet av kristelig barmhjertighet. Felles for disse landene var at de ikke hadde en almenn skoleordning, og fattige barn hadde ingen mulighet til å benytte de skolene som fantes. Ideen bredte seg raskt takket være Robert Raikes journalistiske arbeid særlig til de store industribyene i Europa.
 Den første søndagsskolen vi kjenner til i Norge var i 1730-årene i Ås kommune i Akershus. Haugianere startet mange søndagsskoler ved inngangen til 1800-tallet. I anledning vedtaket av Norges Grunnlov sang søndagsskolebarn under en festgudstjeneste i Talvik i Finnmark. Først i 1844 i Stavanger startet den første organiserte søndagsskolen. I Christiania var det oppstart av søndagsskole i 1864, i Bergen i 1871 og i Trondheim i 1873.

1854: Barnebladet Barnas

1889: Norsk Søndagsskoleforbund ble stiftet for å styrke arbeidet med å etablere nye søndagsskoler, og lage materiell til søndagsskolene. De første kretsene ble etablert i Grenland, Sogn og Sunnmøre.

1936: Verdensmøtet for søndagsskoler i Oslo

1989: 100- års jubileum og utgivelse av barnesangbok

2006: Sprell Levende ble lansert (og revidert/relansert i 2012 og 2022)

2010: Tårnagentene og den mystiske julegaven på NRK Super. Serien ble til etter initiativ fra Søndagsskolen Norge, sammen med TV Inter.

2011: Tårnagent-helg i samarbeid med Den norske kirke, et trosopplæringstiltak for 8-åringer.

2012: Norsk Søndagsskoleforbund skifter navn til Søndagsskolen Norge

2017: Himla bra bibelfortellinger ble lansert

2019: Aldri Alene, trosopplæring for tweens ble lansert

2021: Søndagsskolen Norge ble én organisasjon, etter vedtak om ny organisasjonsstrukter på GF 2019