Oppstartsstøtte og medlemsfordeler

Som søndagsskoleleder er du med på å gi barn en mulighet til å bli kjent med Jesus og Bibelen, og ta del i en kristen kulturarv. Søndagsskolen skal være et trygt og godt sted der det er rom for undring over livet og troen.

Oppstartsstøtte og medlemsgoder:

  • Hjelp til oppstart fra din lokale søndagsskolekonsulent
  • 7500 kr i oppstartsstøtte
  • Dere kan motta Frifondstøtte på inntil 4000 kr til pedagogisk undervisningsmateriell. Søknad leveres gjennom årsrapporten
  • Tar dere inn medlemskontingent på minst 50 kr i året pr barn, mottar dere også en grunnstøtte på 1000 kr og ca 190 kr per betalende barn (tallet kan variere noe fra år til år)

Innmeldingsskjema

Ressurser til bruk i din søndagsskole